Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND Huyện Nhà Bè

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè nằm ở đâu? Làm sao để liên hệ với ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè? Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè là gì? Cập nhật thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND Huyện Nhà Bè nhanh chóng trong nội dung dưới đây.

Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND Huyện Nhà Bè 1
Huyện Nhà Bè – TP Hồ Chí Minh

1.     Giới thiệu về huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè được thành lập từ ngày 09/5/1975 theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ Đảng Lao động Việt Nam. Trải qua nhiều năm, huyện Nhà Bè vẫn giữ nguyên tên gọi nhưng có sự chia tách về các đơn vị trực thuộc từ 12 đơn vị hành chính còn 07 đơn vị hành chính, bao gồm 01 thị trấn và 06 xã.

Huyện Nhà Bè được định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp. Mặc dù kinh tế huyện chủ yếu vẫn là nông nghiệp nhưng đang có sự chuyển dịch tích cực sang các ngành công nghiệp, dịch vụ.

2.     Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Nhà Bè

UBND huyện Nhà Bè cũng có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

 • Xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp huyện các quyết định, nội dung của Luật; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.
 • Quy định cụ thể về bộ máy, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, công nghiệp, xây dựng, thương mại, du lịch,….
 • Thực hiện và đảm bảo thực thi Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Cơ quan nhà nước phân quyền, ủy quyền.
 • Phân cấp và ủy quyền cho các đơn vị hành chính trực thuộc.
Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND Huyện Nhà Bè
Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tại đường Nguyễn Bình

3.     Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Nhà Bè

 • Địa chỉ liên hệ của UBND huyện Nhà Bè: Số 330, Nguyễn Bình, Ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.
 • Số điện thoại liên hệ: (08) 7 828 440.
 • Đường dây nóng: (028) 36 222 444.

4.     Thông tin cơ cấu tổ chức UBND huyện Nhà Bè

Cơ cấu tổ chức UBND huyện Nhà Bè gồm có các bộ phận như sau:

 • Ủy ban nhân dân huyện gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên. Trong đó, Ủy viên là người đứng đầu các cơ quan chuyên môn.
 • Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, bao gồm các phòng và cơ quan tương đương phòng.

5.     Cách thức liên hệ làm việc tại UBND huyện Nhà Bè

Để liên hệ với UBND huyện Nhà Bè, người dân có thể thực hiện theo các cách thức sau:

 • Liên hệ trực tiếp tại trụ sở, cơ quan tại mỗi phòng ban trực thuộc hoặc đưa đơn khiếu nại, tố cáo đến UBND huyện Nhà Bè, Chủ tịch huyện theo thẩm quyền.
 • Liên hệ qua số điện thoại trực hoặc số đường dây nóng nếu có phát sinh vấn đề khẩn cấp.
 • Liên hệ đặt lịch tiếp dân, lên gặp mặt, trao đổi theo lịch tiếp dân của Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện là địa chỉ làm việc trực tiếp với người dân địa phương. Do đó nếu có vấn đề gì thì khách hàng nên liên hệ qua thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Nhà BèBách Thắng cung cấp phía trên.

Chia sẻ