Tuyển dụng bảo vệ

Tuyển bảo vệ tại công ty Bách Thắng. Lương cao, trả lương đúng hạn,có ứng, chế độ tốt, có nhà đội ở lại, hỗ trợ ăn. Ko yêu cầu kinh nghiệm.