Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND Huyện Cần Giờ

Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND Huyện Cần Giờ là điều mà rất nhiều khách hàng đang quan tâm. Ủy ban nhân dân cấp huyện là một trong những cơ quan hành chính quan trọng làm việc trực tiếp với người dân địa phương. Đây cũng được xem là lực lượng nòng cốt để xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Cùng tìm hiểu và cập nhật thông tin về UBND huyện Cần Giờ trong nội dung sau nhé.

Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND Huyện Cần Giờ 1
Huyện Cần Giờ – TP Hồ Chí Minh

1.     Giới thiệu về UBND huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ là huyện giáp biển duy nhất của TP Hồ Chí Minh và nằm phía Đông Nam. Huyện Cần Giờ trước đây có tên là huyện Duyên Hải thuộc tỉnh Đồng Nai. Đến ngày 29/12/1978 huyện Duyên Hải được sát nhập vào TP Hồ Chí Minh. Ngày 18/12/1991, huyện Duyên Hải đổi tên lại thành huyện Cần Giờ và giữ cho đến ngày nay. UBND huyện Cần Giờ là địa chỉ tin cậy giải quyết các thắc mắc, vấn đề của người dân địa phương.

2.     Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Cần Giờ

UBND huyện Cần Giờ có các nhiệm vụ, quyền hạn chính như sau:

 • Xây dựng và trình lên Hội đồng nhân dân cấp huyện các quyết định, nội dung được quy định tại các điều của Luật; tổ chức thực hiện các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân đưa ra.
 • Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ liên quan đến ngân sách, phát triển kinh tế, xã hội, công nghiệp,…
 • Tổ chức và thực thi Hiến pháp và pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước thuộc cấp trên.
 • Phân cấp và ủy quyền cho UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức trực thuộc.
Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND Huyện Cần Giờ 2
Trụ sở UBND huyện Cần Giờ

3.     Thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Cần Giờ

 • Địa chỉ liên hệ UBND huyện Cần Giờ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Số điện thoại liên hệ: (028) 3874 0595

4.     Thông tin cơ cấu tổ chức UBND huyện Cần Giờ

Cơ cấu tổ chức UBND huyện Cần Giờ bao gồm các bộ nhận như sau:

 • UBND cấp huyện gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Trong đó Ủy viên là những người đứng đầu các cơ quan chuyên môn.
 • Các cơ quan chuyên môn của huyện bao gồm các phòng và cơ quan tương đương phòng.

5.     Cách thức liên hệ làm việc tại UBND huyện Cần Giờ

Tùy theo mục đích trao đổi mà người dân liên hệ với UBND huyện Cần Giờ theo các cách thức sau:

 • Liên hệ trực tiếp tại trụ sở, nơi làm việc với các phòng ban để giải quyết thủ tục hành chính.
 • Liên hệ qua số điện thoại của UBND huyện Cần Giờ.
 • Liên hệ đặt lịch tiếp công dân hoặc trao đổi trực tiếp tại UBND huyện.
 • Gửi đơn khiếu nại, tổ cáo trực tiếp đến UBND huyện Cần giờ, Chủ tịch huyện theo thẩm quyền giải quyết.

Trên đây là thông tin địa chỉ và số điện thoại UBND huyện Cần GiờBách Thắng tổng hợp. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

Chia sẻ